Skip to main content

Snel contact?

Welkom

Ik ben Saffira Becker, de oprichtster van Uw extern vertrouwens persoon.nl. Hier ben ik werkzaam als LVV gecertificeerd extern vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit. Ik heb veel ervaring opgedaan in de zorg, als trainer/docent en in het MKB. Hierdoor weet ik als geen ander wat er op de werkvloer speelt en tegen welke problemen werknemers en werkgevers kunnen aanlopen.
In elke organisatie kunnen werknemers te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen zoals (seksuele) intimidatie, pesten, agressie en/of geweld (Arbowet) en discriminatie (Grondwet art 1 is strafbaar). Ook kunnen er integriteitskwesties spelen. Ongewenst gedrag kan leiden tot verzuim.
 
Iedere werkgever is verplicht om een beleid te voeren gericht op het beperken of voorkomen van PSA (psychosociale arbeidsbelasting). Als extern vertrouwenspersoon kan ik hierin van grote waarde zijn en is dit voor jou als werkgever een laagdrempelige stap.
 
Als extern vertrouwenspersoon bied ik een luisterend oor. Medewerkers kunnen altijd bij mij terecht met hun verhaal. Dit alles in een veilige setting. Ik bied de eerste opvang, adviseer, begeleid en de-escaleer. Ik ben geen bemiddelaar. Als vertrouwenspersoon sta ik naast de medewerker, doordat de medewerker zijn verhaal kwijt kan en wij samen echt het gesprek aangaan, geeft dit de medewerker vaak al voldoende houvast om zelf de nodige acties te uit te zetten. 

De vertrouwenspersoon

Abonnementen

 • Een jaarabonnement afsluiten met mij als extern vertrouwenspersoon is zo geregeld.

 • Na een kennismakingsgesprek spreken we af welk abonnement het beste aansluit bij jouw organisatie en wensen.
 • Na bevestiging van de afspraken, ontvang je informatie over mij als vertrouwenspersoon en hoe ik te bereiken ben.
 • Je kunt deze informatie delen binnen de organisatie.
 • Vanaf dat moment ben ik telefonisch en via mail beschikbaar voor alle medewerkers binnen jouw organisatie.
 • In mijn rol als vertrouwenspersoon, voer ik, indien nodig gesprekken en neem contact op als het aantal gesprekken van het abonnement zijn verbruikt.
 • De gesprekken zijn altijd vertrouwelijk.
 • Zijn er meer gesprekken nodig dan in het abonnement is afgesproken, dan zullen extra gesprekken plaatsvinden tegen mijn uurtarief van € 130,-.

 • De jaarlijkse rapportage is geanonimiseerd en geeft inzicht in het aantal en de aard van de gesprekken, voor zover dit mogelijk is.
 • In mijn rol als vertrouwenspersoon zal ik desgevraagd adviseren naar aanleiding van signalen vanuit de organisatie.
 • In mijn rol als vertrouwenspersoon kan ik je ook helpen met het opstellen van een bij jouw organisatie passende gedragscode, meedenken beleidsvoering PSA, RI&E en opstellen klachtenprocedure. Vraag hiervoor naar de voorwaarden.
 • Bovengenoemde tarieven en abonnementsprijzen zijn excl. BTW en excl. eventuele reiskosten.
 • In mijn rol als vertrouwenspersoon kan ik meedenken bij het opstellen van een gedragscode.

“Vertrouwen is goed, een extern vertrouwenspersoon binnen mijn onderneming is beter”

Ton Adam, Tiltechniek B.V. Waalwijk