Skip to main content

Extern vertrouwenspersoon

In elke organisatie kunnen werknemers en werkgevers te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen zoals (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en agressie of geweld. Ook kunnen er integriteitskwesties spelen. Ongewenst gedrag kan leiden tot verzuim.

Iedere werkgever is verplicht om een beleid te voeren gericht op het beperken of voorkomen van PSA (psychosociale arbeidsbelasting). Als extern vertrouwenspersoon kan ik hierin van grote waarde zijn en is dit voor de werkgever een laagdrempelige stap. 

Als extern vertrouwenspersoon bied ik een luisterend oor. Medewerkers kunnen altijd bij mij terecht met hun verhaal. Dit alles in een veilige setting. Ik bied de eerste opvang, adviseer, begeleid en de-escaleer. Ik ben geen bemiddelaar.

Als vertrouwenspersoon sta ik naast de medewerker, doordat de medewerker zijn verhaal kwijt kan en wij samen echt het gesprek aangaan, geeft dit vaak al voldoende houvast voor een medewerker om zelf de nodige acties te uit te zetten. 

Daarnaast inspireer en informeer ik als vertrouwenspersoon de organisatie, geef ik voorlichting en adviseer ik gevraagd en ongevraagd het bestuur en management zover nodig en afgesproken. Mede middels een jaarlijkse rapportage.

De vertrouwenspersoon

Informatieblad vertrouwenspersoon

Download het informatieblad vertrouwenspersoon (PDF, www.arboportaal.nl):