Skip to main content

Ongewenste omgangsvormen

Waar mensen samenwerken, kunnen ongewenste omgangsvormen ontstaan. Ruim 1,2 miljoen werknemers hebben hiermee te maken. Het is belangrijk dat je als werkgever daar alert op bent. Ongewenste omgangsvormen op de werkvloer kunnen leiden tot(langdurige) uitval en vallen onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Werkgevers zijn verplicht om het risico zo veel mogelijk tegen te gaan. Doen zij dat
niet, dan kan Inspectie SZW maatregelen nemen.

Het gaat nooit om wat er bedoeld is, maar het gaat over hoe het wordt beleefd. De vertrouwenspersoon doet niet aan waarheidsbevinding.

Ongewenst gedrag kan in elke professionele werkomgeving voorkomen. Denk aan:

 • Pesten

Alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel & intentioneel karakter van één werknemer tegen een werknemer of groep die zich niet kan verdedigen.

 • Seksuele intimidatie:

Seksuele intimidatie op het werk is elke vorm van…

 1. Seksuele toenadering
 2. Verzoeken om seksuele gunsten
 3. Of ander seksueel getint verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag (Dit kan verbaal zijn, maar ook non-verbaal:het tonen van seksueel getinte of pornografische afbeeldingen (ook via mail, WhatsApp of sms),aanstaren of seksueel gerichte gebaren. Eeen arm om deschouder, beetpakken, knijpen, zoenen, aanranden en verkrachten).

...als dat als ongewenst wordt ervaren.

 • Agressie en Intimidatie:

Van agressie of intimidatie is sprake wanneer een werknemer verbaal en/of fysiek wordt:

 1. Lastiggevallen en/of
 2. Bedreigd en/of
 3. Aangevallen 

Dit kan veroorzaakt worden door mensen binnen en buiten de organisatie.

 • Discriminatie:

Discriminatie is mensen anders behandelen, achterstellen of uitsluiten op basis van (persoonlijke) kenmerken, zoals;

 1. Godsdienst
 2. Levensovertuiging
 3. Politieke gezindheid
 4. Ras
 5. Geslacht
 6. Nationaliteit
 7. Hetero- of homoseksuele gerichtheid
 8. Burgerlijke staat
 9. Handicap of chronische ziekte
 10. Leeftijd

Het is niet altijd duidelijk wanneer er sprake is van ongewenste omgangsvormen. Daarom is het belangrijk dat je je hier als werkgever maar ook als werknemer van bewust bent. Wat voor de één ongewenst is, is voor de ander een grapje. Maar de gevolgen kunnen enorm zijn.

Werknemers die te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen, ervaren vaak stress. Stress kan leiden tot psychische en fysieke klachten en uiteindelijk tot uitval. Ook is de kans groot dat werknemers gedemotiveerd raken. Dat maakt soms de stap terug naar werk extra moeilijk na uitval.

Wat kun je doen?

Om ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk terug te dringen en de gevolgen te beperken, is het belangrijk om een beleid te maken rondom de omgangsvormen. De RI&E geeft vaak een goed beeld over wat de veiligheids- en gezondheidsrisico’s zijn binnen je bedrijf. Ook het vaststellen van een gedragscode is helpend. In de gedragscode beschrijf je het gewenste gedrag binnen je bedrijf. Je legt hierin vast hoe je verwacht dat medewerkers omgaan met collega’s, klanten en eigendommen van het bedrijf.

Als extern vertrouwenspersoon kijk ik graag met je mee naar hoe je dit het beste kunt aanpakken.

Ongewenste omgangsvormen
Ongewenste omgangsvormen